Էլեկտրական գործիքների
վերանորոգում

Շարժիչի, շարժիչի մասերի փոխարիմում
3500 դր + պահեստամասի արժեք

Էլեկտրոնիկայի վերանորոգում 
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Մեխանիկայի վերանորոգում 
4000 դր + պահեստամասի արժեք


Շարժիչի, շարժիչի մասերի փոխարիմում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Էլեկտրոնիկայի վերանորոգում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Մեխանիկայի վերանորոգում
4000 դր + պահեստամասի արժեք

Շարժիչի, շարժիչի մասերի փոխարիմում
5000 դր + պահեստամասի արժեք

Էլեկտրոնիկայի վերանորոգում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Շղթայի փոխարինում, ձգում, ֆրիկցիայի վերանորոգում  
4000 դր + պահեստամասի արժեք

3000 - 5000 դր


Շարժիչի, շարժիչի մասերի փոխարիմում
3500 դր + պահեստամասի արժեք

Էլեկտրոնիկայի վերանորոգում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Մեխանիկայի վերանորոգում
4000 դր + պահեստամասի արժեք 

Շարժիչի, շարժիչի մասերի փոխարիմում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Էլեկտրոնիկայի վերանորոգում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Մեխանիկայի վերանորոգում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Կատարվում է նաև ցանկացած տվյալ ճյուղին վերաբերվող, բայց գնացուցակում չներառված տեխնիկայի վերանորոգում
Վերանորոգման գինը որոշվում է յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձնահատուկ 

© Copyright 2021 ServiceForYou. All Rights Reserved.

Site was designed with Mobirise