Համակարգչային տեխնիկայի
վերանորոգում

Համակարգչի ֆորմատավորում,ծրագրերի տեղադրում
Windows` 5000 դր
MAC` 15000 դր

Սնուցման աղբյուրի վերանորոգում
3000 դր

Ներքին համալրող մասերի փոխարինում
3000 - 5000 դր + պահեստամասի արժեք

Մայր պլատայի վերանորոգում

5000 - 30000 դր

Տեսաքարտի վերանորոգում
5000 - 30000 դր

Ներքին մաքրում՝
3000 դր


LED էկրանի վերանորոգում
12000 - 15000 դր

LCD Էկրանի վերանորոգում
12000 դր

Սնուցման աղբյուրի վերանորոգում / մանր վերանորոգման աշխատանքներ
3000 - 8000 դր

Ֆորմատավորում,ծրագրերի տեղադրում
Windows 5000 դր
Mac 10000 դր

Էկրանի, ստեղմնաշարի, կոշտ սկավառակի, օպտիկական սկավառակի փոխարինում
4000 դր + պահեստամաս

Մայր պլատային նորոգում
5000 - 30000 դր

Ընդհանուր մաքրում
4000 - 6000 դր

Սնուցման աղբյուրի նորոգում
3000 - 5000 դր

3000 - 5000 դր


Կատարվում է նաև ցանկացած տվյալ ճյուղին վերաբերվող, բայց գնացուցակում չներառված տեխնիկայի վերանորոգում
Վերանորոգման գինը որոշվում է յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձնահատուկ 

© Copyright 2021 ServiceForYou. All Rights Reserved.

How to develop your own website - See it