Փոքր կենցաղային տեխնիկայի
վերանորոգում

Մագնետրոնի փոխարինում՝ 
4000 դր  + պահեստամասի արժեքը /7000 - 15000 դր/

Սնուցման աղբյուրի փոխարինում
4000 դր + պահեստամասի արժեքը /7000 - 15000 դր/

Կոնտակտների, թերմոկոնտակտների, կոնդեստատորների, էլեկտրական լամպի և այլ դետալների փոխարինում/վերանորոգում
5000 դր + պահեստամասի արժեքը


Շարժիչի փոխարինում
4000 դր + պահեստամաի արժեքը /8000 + 10000 դր/

Պլատայի վերանորոգում/փոխարինում
4000 դր

Ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում
4000 դր

Ներքին մաքրում
3000 դր

Արտաքին դետալների վերանորոգում
3000 դր

Ներքին մաքրում, գոլորշու համակարգի մաքրում
3000 դր

Անջատիչի, թերմոստատի, ապահովիչի, տպասալի փոխարինում
4000 դր

Օդի փականի, թերմոստատի, պոմպի փոխարինում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Բոյլերի, գոլորշու խողովակի փոխարինում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Էլեկտրական լարի, մանր արտաքին դետալների փոխարինում
3000 դր

3000 - 5000 դր


Թերմոապահովիչի, թերմոկոնտակտի, անջատիչի փոխարինում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Ավտոմատ անջատման համակարգի նորոգում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Տենի, տպասալի փոխարինում
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Ջրի պոմպի, ջերմաստիճանի չափիչի, գոլորշի և սուրճ մատակարարող դետալների նորոգում
6000 + պահեստամասի արժեք

Սրճաղացի, սուրճ մատակարարող համակարգի մաքրում
4000 դր

Շարժիչի փոխարինում
2000 դր + պահեստամասի արժեք

Կառավարման տպասալիկի փոխարինում, թերմոկոնտակտի փոխարինում
2000 դր + պահեստամասի արժեք

Հովացուցիչի փոխարինում
1000 դր + պահեստամասի արժեք

Սպիռալի, անջատիչի փոխարինում, նորոգում
2000 դր + պահեստամասի արժեք

Շարժիչի փոխարինում
4000 դր + պահեստամասի արժեք

Անջատիչի, տենի, ապահովիչի, թերմոկոնտակտի, տպասալի փոխարինում
4000 դր + պահեստամասի արժեք

Մեխանիկական դետալների փոխարինում 
3000 դր + պահեստամասի արժեք

Էլեկտրական լարի, մանր արտաքին և ներքին դետալների փխարինում
2000 դր + պահեստամասի արժեք

Տենի փոխարինում՝ 
2000 դր  + պահեստամասի արժեքը 

Դռան փոխարինում
3000 դր + պահեստամասի արժեքը 

Անջատիչի, թերմոկոնտակտի, ժամանակացույցի, ջերմակարգավորիչի փոխարինում
3000 դր + պահեստամասի արժեքը


Թերմոապահովիչի փոխարինում
2000 դր + պահեստամաի արժեքը

Թերմոկարգավորիչի, թերմոկոնտակտի, ժամանակացույցի փոխարինում
3000 դր + պահեստամաի արժեքը


Շարժիչի փոխարինում
2000 դր + պահեստամաի արժեքը

Ստեղմանծարերի, լարերի նորոգում/փոխարինում
2000 դր + պահեստամաի արժեքը


3000 - 5000 դր


Կատարվում է նաև ցանկացած տվյալ ճյուղին վերաբերվող, բայց գնացուցակում չներառված տեխնիկայի վերանորոգում
Վերանորոգման գինը որոշվում է յուրաքանչյուր դեպքի համար առանձնահատուկ 

© Copyright 2021 ServiceForYou. All Rights Reserved.

This page was made with Mobirise