Մոնիտորների և հեռուստացույցների LED լուսավորման մասին

Ներկա հեռուստացույցները բավականին հուսալի տեխնիկական սարքեր են: Ի տարբերություն նախորդ, սերունդների՝ լամպային կամ տրանզիստորային հեռուստացուցյների, որոնք խափանվում էին բավականին հաճախ

Օդափոխիչների շահագործման կանոնները

Ի տարբերություն բազմատեսակ կենցաղային տեխնիկայի օդափոխիչները պահանջում են որոշակի խնամք: Վերջինիս անտեսումը կբերի օդափոխիչի աշխատանքի խափանմանը 2-3 տարվա շահագործումից հետո

© Copyright 2021 ServiceForYou. All Rights Reserved.

Created with Mobirise web software