Մոնիտորների և հեռուստացույցների LED լուսավորման մասին

Ներկա հեռուստացույցները բավականին հուսալի տեխնիկական սարքեր են: Ի տարբերություն նախորդ, սերունդների՝ լամպային կամ տրանզիստորային հեռուստացուցյների, որոնք խափանվում էին բավականին հաճախ

Օդափոխիչների շահագործման կանոնները

Ի տարբերություն բազմատեսակ կենցաղային տեխնիկայի օդափոխիչները պահանջում են որոշակի խնամք: Վերջինիս անտեսումը կբերի օդափոխիչի աշխատանքի խափանմանը 2-3 տարվա շահագործումից հետո

ԲՋՋԱՅԻՆ ՀԵՌԱԽՈՍՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ

Ներկայումս բջջային հեռախոսներում, պլանշետներում օգտագործվում են լիտիյ-իոնային մարտկոցներ, որոնք ունեն մեծ առավելություններ նախկինում կիրառվող մարտկոցներից:

© Copyright 2021 ServiceForYou. All Rights Reserved.

Offline Website Builder