Հեռուստացույց

աշխատանքի անվանումը

արժեքը

լրացուցիչ

     
LED  էկրանի վերանորոգում 15000-30000

+ լամպեր 1500 դր մեկ հատ

     
Սնուցման աղբյուրի վերանորոգում / մանր վերանորոգման աշխատանքներ

32'' - 8000    

40'' - 12000

50''  -15000-20000
+ պահետամաս
     
SMART հեռուստացույցի տպասալիկի վերանորոգման աշխատանքներ 40000- 75000  
     
Ոչ  SMART հեռուստացույցի տպասալիկի վերանորոգման աշխատանքներ 40000-50000  
     
LCD  Էկրանի վերանորոգում 15000  
     
Հին հեռուստացույցների 8000 ոչ ավել