Պատվերի կարգավիճակը

պատվերի համարը

կարգավիճակը

լրացուցիչ

496 ավարտված է  
497 ավարտված է  
498 Ընթացքում է  
500 Ընթացքում է