Սափրող սարք

աշխատանքի անվանումը

արժեքը

լրացուցիչ