Սառնարան

աշխատանքի անվանումը

արժեքը

լրացուցիչ

գազի լիցքավորում,  ֆիլտրի փոխարինում 15000 - 25000 կախված գազի տեսակից և ծաոալից
     
NO FROST սիստեմայի վերականգնում 10000 - 15000 թայմեր, տեն, դատչիկ 3000-5000
     
շարժիչի փոխարինում, գազի լիցքավորում, ֆիլտրի փոխարինում 55000 - 75000 կախված շարժիչի  և գազի տեսակից,
     
այլ մանր աշխատանքներ 5000 - 10000