Մազ կտրող  սարք

աշխատանքի անվանումը

արժեքը

լրացուցիչ