Համակարգչային տեխնիկայի և համակարգչային ցանցերի սպասարկում

 

Ներառված ծառայությունները՝

 
  • Համակարգիչների ծրագրային ապահովման առաջացած խնդիրների կարգավորում
  • Ցանցերի  կարգավորում

  • Տվյալների արխիվացում և պահուստային օրինակների ստեղծում

  • Լրացուցիչ հակավիրուսային  միջոցներով  համակարգիչների ստուգում

  • Համակարգչների և այլ լրացուցիչ սարքերի (տպիչ, սկաներ, ուղղորդիչների) տեղադրման,  կարգավորման, փոխարինման աշխատանքներ 

  • Համակարգիչների սարքային բաղադրիչների պարբերական ստուգում և պրոֆիլակտիկ աշխատանքների կատարում

 

N Համակարգիչների
 քանակը
Գինը
 /ամսական/ դրամ
1 1-5 15000
2 6- 10 20000
3 11 - 20 25000
4 21 - 30 30000
5 31 - 40 40000
6 40 ավել 50000


Լրացուցիչ  ծառայությունները՝

  • Տպիչների քարթրիջների լիցքավորում

  • Համակարգիչների  և լրացուցիչ սարքերի վերանորոգում

  • Ցանցերի  տեղադրում և մոնտաժային աշխատանքներ